شیر آلات آزمایشگاهی 

 

شیر آلات آزمایشگاهی به طور کلی  از نظر نوع کاربری به سه دسته شیرآلات آب، گاز و هوا تقسیم می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تیم پویش نوین تهران آزما تماس حاصل فرمایید.

شیرآزمایشگاهی مخلوط سرد و گرم
شیرآزمایشگاهی مخلوط سرد و گرم
شیر-آزمایشگاهی-مخلوط سرد و گرم علم کوتاه
شیر-آزمایشگاهی-مخلوط سرد و گرم علم کوتاه
شیر گاز دو طرفه زاویه دار
شیر گاز دو طرفه زاویه دار

شیر گاز دو طرفه
شیر گاز دو طرفه
شیر گاز چهار طرفه
شیر گاز چهار طرفه
شیر گاز یک طرفه
شیر گاز یک طرفه