میز ترازو آزمایشگاهی (میز توزین)

ترازوها و بطور کلی دستگاه های توزین دقیق در آزمایشگاه ها بدلیل حساسیت شان نیازمند میزهای ویژه ای هستند که لرزش های ناشی از رفت آمد پرسنل و یا عوامل بیرونی ساختمان آزمایشگاه را کمتر به ترازو منتقل نمایند. بدیهی است عدم لرزش و نیز حرکت هوا در اطراف ترازوهای دقیق آزمایشگاهی دقت و عملکرد صحیح این دسته از دستگاه ها را تضمین می نماید.

میزترازو-آزمایشگاهی
میزترازو-آزمایشگاهی

 

مشخصات فنی :

میز توزین طرح سوئدی

در ابعاد 90*70*80 و با صفحه استقرار

ترازو در ابعاد 50*30

دارای پایه مخصوص فلزی با پیچهای مخصوص ضد ارتعاش

بدنه از MDF 16 میل دورو فرمیکا