سینک آزمایشگاهی

 

سینک و کاپ سینک آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها جهت یونیت شستشو مورد استفاده قرار می گیرند، این سینک ها بنا به درخواست مشتری می تواند از جنس پلیمری (رزین اپوکسی) و یا پلی پروپیلن که همگی مقاومت اسیدی دارند باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تیم پویش نوین تهران آزما تماس حاصل فرمایید.

 

سینک-آزمایشگاهی-پلی پرو پیلن
سینک-آزمایشگاهی-پلی پرو پیلن

 

سینک-آزمایشگاهی- رزین اپوکسی
سینک-آزمایشگاهی- رزین اپوکسی
کاپ سینک
کاپ سینک